Diller

Genel Bilgi

Bölümümüz Hakkında

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1975 yılında kurulmuştur.  Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.

Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, Bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

Bölümde 7 Profesör Dr.,4 Doçent Dr., 7 Doktor Öğretim Üyesi. ve 8 Araştırma Görevlisi vardır.

Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

Türkçe