Diller

Tezler

 

Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SBE 703 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0 Zorunlu 6  
TDE 681 Edebi Hareketlerin Düşünce Temelleri I 3+0 Zorunlu 6  
TDE 501 ORHON TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 503 KARAHANLI TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 505 HAREZM TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 507 TÜRKLERDE ALFABE VE YAZI 3+0 Seçmeli 5  
TDE 509 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI 3+0 Seçmeli 3  
TDE 513 XII-XIV. YÜZYILLAR ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 515 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 517 KIRGIZ TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 519 ÖZBEK TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 521 LENGUİSTİK I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 525 SÖZ DİZİMİ 3+0 Seçmeli 5  
TDE 527 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METOTLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 537 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 541 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 543 KLASİK FARS DİLİ GRAMERİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 545 KLASİK OSMANLI METİNLERİ 3+0 Seçmeli 3  
TDE 547 AŞIKLIK GELENEĞİ ve TÜRK SAZ ŞİİRİ I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 549 TÜRK DESTANLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 555 ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATINDA NAZIM I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 557 ANADOLU KÖY ORTA OYUNLARI 3+0 Seçmeli 3  
TDE 559 ANONİM HALK EDEBİYATINDA NESİR I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 563 ESKİ TÜRK DİNLERİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 567 HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 569 HALK EDEBİYATI DERLEME METOTLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 575 ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME METOTLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 577 TAHKİYE GELENEĞİ VE TÜRK HALK HİKAYECİLİĞİNİN DOĞUŞU 3+0 Seçmeli 5  
TDE 587 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR TAHLİLLERİ I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 591 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 593 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 595 BATI EDEBİYATI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 605 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ GRAMERİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 611 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 617 TATAR TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 619 TÜRK DİLİNİN MUKAYESELİ MORFOLOJİSİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 627 Eski Türk Edebiyatı Mesnevileri I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 645 TASAVVUF VE EDEBİYATI 3+0 Seçmeli 6  
TDE 647 METİN ŞERHİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 663 CÖNKLER VE MECMUALAR I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 669 TÜRK FIKRALARI VE NASREDDİN HOCA 3+0 Seçmeli 6  
TDE 679 Edebi Tenkit I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 683 Mukayeseli Edebiyat I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 687 20. Yüzyıl Türk Romanı I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 689 TÜRK HİKAYECİLİĞİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 693 EDEBİYATTA İMAJ, MİTOLOJİ VE SEMBOLLER I 3+0 Seçmeli 6  
        Toplam AKTS 227  
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE 504 KARAHANLI TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 512 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAPI BİLGİSİ 3+0 Zorunlu 5  
TDE 524 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 528 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METODLARI II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 530 DIVAN EDEBİYATINDA MAZMUNLAR VE MEFHUMLAR II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 540 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR VE TÜRLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 546 KLASİK OSMANLI METİNLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 550 TÜRK DESTANLARI II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 560 ANONİM HALK EDEBİYATINDA NESİR II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 564 ESKİ TÜRK DİNLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 576 ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME METODLARI II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 582 EDEBİYAT ESTETİĞİ 3+0 Zorunlu 5  
TDE 586 TENKİT TEORİLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 592 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 602 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 606 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ GRAMERİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 610 ESKİ KIPÇAK TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 614 TÜRK DİLİNİN SÖZLÜKLERİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 620 TÜRK DİLİNİN MUKAYESELİ MORFOLOJİSİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 632 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN İNCELEMESİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 648 METİN ŞERHİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 656 DİNİ TASAVVUFİ TÜRK HALK EDEBİYATI 3+0 Zorunlu 6  
TDE 658 EDEBİ GELENEK VE GÖRENEKLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 660 HALK HİKAYESİ TAHLİLLERİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 664 TÜRK HALK EDEBİYATINDA MUKAYESELİ METİN TAHLİLİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 680 EDEBİ TENKİT II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 684 Mukayeseli Edebiyat II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 690 TÜRK HİKAYECİLİĞİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 694 EDEBİYATTA İMAJ, MİTOLOJİ VE SEMBOLLER II 3+0 Zorunlu 6  
TDE631 Eski Türk Ed. Mansur Met. İnc. I 3+0 Zorunlu 6  
TDE 682 Edebi Hareketlerin Düşünce Temelleri II 3+0 Seçmeli 6

Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SBE 703 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0 Zorunlu 6  
TDE 681 Edebi Hareketlerin Düşünce Temelleri I 3+0 Zorunlu 6  
TDE 501 ORHON TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 503 KARAHANLI TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 505 HAREZM TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 507 TÜRKLERDE ALFABE VE YAZI 3+0 Seçmeli 5  
TDE 509 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI 3+0 Seçmeli 3  
TDE 513 XII-XIV. YÜZYILLAR ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 515 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 517 KIRGIZ TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 519 ÖZBEK TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 521 LENGUİSTİK I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 525 SÖZ DİZİMİ 3+0 Seçmeli 5  
TDE 527 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METOTLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 537 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 541 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 543 KLASİK FARS DİLİ GRAMERİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 545 KLASİK OSMANLI METİNLERİ 3+0 Seçmeli 3  
TDE 547 AŞIKLIK GELENEĞİ ve TÜRK SAZ ŞİİRİ I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 549 TÜRK DESTANLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 555 ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATINDA NAZIM I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 557 ANADOLU KÖY ORTA OYUNLARI 3+0 Seçmeli 3  
TDE 559 ANONİM HALK EDEBİYATINDA NESİR I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 563 ESKİ TÜRK DİNLERİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 567 HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 569 HALK EDEBİYATI DERLEME METOTLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 575 ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME METOTLARI I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 577 TAHKİYE GELENEĞİ VE TÜRK HALK HİKAYECİLİĞİNİN DOĞUŞU 3+0 Seçmeli 5  
TDE 587 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR TAHLİLLERİ I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 591 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ I 3+0 Seçmeli 5  
TDE 593 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 595 BATI EDEBİYATI I 3+0 Seçmeli 3  
TDE 605 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ GRAMERİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 611 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 617 TATAR TÜRKÇESİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 619 TÜRK DİLİNİN MUKAYESELİ MORFOLOJİSİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 627 Eski Türk Edebiyatı Mesnevileri I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 645 TASAVVUF VE EDEBİYATI 3+0 Seçmeli 6  
TDE 647 METİN ŞERHİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 663 CÖNKLER VE MECMUALAR I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 669 TÜRK FIKRALARI VE NASREDDİN HOCA 3+0 Seçmeli 6  
TDE 679 Edebi Tenkit I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 683 Mukayeseli Edebiyat I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 687 20. Yüzyıl Türk Romanı I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 689 TÜRK HİKAYECİLİĞİ I 3+0 Seçmeli 6  
TDE 693 EDEBİYATTA İMAJ, MİTOLOJİ VE SEMBOLLER I 3+0 Seçmeli 6  
        Toplam AKTS 227  
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE 504 KARAHANLI TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 512 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAPI BİLGİSİ 3+0 Zorunlu 5  
TDE 524 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 528 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METODLARI II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 530 DIVAN EDEBİYATINDA MAZMUNLAR VE MEFHUMLAR II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 540 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR VE TÜRLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 546 KLASİK OSMANLI METİNLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 550 TÜRK DESTANLARI II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 560 ANONİM HALK EDEBİYATINDA NESİR II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 564 ESKİ TÜRK DİNLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 576 ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME METODLARI II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 582 EDEBİYAT ESTETİĞİ 3+0 Zorunlu 5  
TDE 586 TENKİT TEORİLERİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 592 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ II 3+0 Zorunlu 5  
TDE 602 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 606 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ GRAMERİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 610 ESKİ KIPÇAK TÜRKÇESİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 614 TÜRK DİLİNİN SÖZLÜKLERİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 620 TÜRK DİLİNİN MUKAYESELİ MORFOLOJİSİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 632 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN İNCELEMESİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 648 METİN ŞERHİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 656 DİNİ TASAVVUFİ TÜRK HALK EDEBİYATI 3+0 Zorunlu 6  
TDE 658 EDEBİ GELENEK VE GÖRENEKLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 660 HALK HİKAYESİ TAHLİLLERİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 664 TÜRK HALK EDEBİYATINDA MUKAYESELİ METİN TAHLİLİ 3+0 Zorunlu 6  
TDE 680 EDEBİ TENKİT II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 684 Mukayeseli Edebiyat II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 690 TÜRK HİKAYECİLİĞİ II 3+0 Zorunlu 6  
TDE 694 EDEBİYATTA İMAJ, MİTOLOJİ VE SEMBOLLER II 3+0 Zorunlu 6  
TDE631 Eski Türk Ed. Mansur Met. İnc. I 3+0 Zorunlu 6  
TDE 682 Edebi Hareketlerin Düşünce Temelleri II 3+0 Seçmeli 6

 

Türkçe